ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

เสวนาระดมความคิด เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

รายละเอียดเพิ่มเติม