ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทย

                                   
คำนำ ผู้เขียน

          หนังสือเรื่อง ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทย เล่มนี้เป็นการเขียนและเรียบเรียงจากประสบการณ์ของผู้เขียนและบางส่วนนำเอาบทความวิชาการที่ได้เคยเผยแพร่ในเวทีวิชาการไปแล้ว มาขมวดปมและเรียบเรียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการถ่ายทอดว่า โลจิสติกส์เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว มิใช่เรื่องที่ซับซ้อน น่าเบื่อ และไม่ได้ใช้ประโยชน์
          หนังสือเรื่อง ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทยนี้ จึงได้เรียงลำดับการนำเสนอจากหลักการ แนวคิดด้านโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้ในบริบทของธุรกิจและบริบทชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นว่าเราสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ได้ทุกเรื่อง และในตอนกลางถึงส่วนท้ายของเล่มผู้เขียนจำทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ในมิติความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการ และต้นทุน เพื่อแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของไทยนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง
          หนังสือเรื่อง ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทยนี้ ยังมีการไขข้อสงสัยหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น ต้นทุนของโลจิสติกส์เราสูงจริงหรือไม่ คลองคอดกระขุดแล้วดีจริงหรือไม่ ทำไมเราถึงขนส่งทางถนนมากกว่าทางราง โดยหนังสือเล่มนี้จะทำการวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงวิชาการ มากกว่าความคิดเห็นส่วนตัว
          ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรื่อง ศาสตร์ ศิลป์ และสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ไทยเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการผ่านการเล่าเรื่อง วิเคราะห์ และสรุป ด้วยภาษาที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสร้างผลกระทบต่อทัศนคติของประชาชนในวงกว้างต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยและน้อมรับไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ฉัตรชัย  เหล่าเขตการณ์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาจารย์ฉัตรชัย  เหล่าเขตการณ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์