ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบ

วิชาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ระบบ
(Hardware and System Software Technology)

บทที่

เนื้อหา
ผู้เขียน
1
วิวัฒนาการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
อ.นพดล สิทธิเลิศ
2
โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
3
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
4
ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
5
เทคโนโลยี ไมโครโปรเซสเซอร์
6
ระบบหน่วยความจำ
7
ระบบปฏิบัติการ
8
ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
9
บัสและอินเทอร์เฟซ
ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการอื่นๆ
10
โปรแกรมประยุกต์
11
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์และการใช้งาน... ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาจารย์นพดล  สิทธิเลิศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ