ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

แรงบันดาลใจในการทำงานวิชาการ (Inspiration you to work?)


แรงบันดาลใจในการทำงานวิชาการ (Inspiration you to work?)
อินทิรา มีอินทร์เกิด
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุรี

บทนำ

ในชีวิตคนทำงานย่อมต้องพบกับอุปสรรคในการทำงานเป็นเรื่องปกติ ในบางครั้งอาจทำให้เรารู้สึกท้อ หมดกำลังใจ แต่ตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ หรือถอดใจย่อมมีหนทางให้สำหรับเราเสมอ ผู้เขียนจึงรวบรวมหลายๆ แรงบันดาลใจมารวมกัน ซึ่งบันดาแรงบันดาลใจโดยปกติแล้วมีหลายอย่างมารวมกัน ซึ่งปกติแล้วจะมีทั้งความกลัวหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่จะได้มากน้อยหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับการต่อสู้แรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่เราสามารถบอกตัวเองในหัวว่า “ฉันคิดว่าฉันทำได้” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้”และ “ฉันกำลังทำมันอยู่” และจากความคิดเหล่านี้ผู้เขียนขอหยิบยกคำคมเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจากประธานาธิบดี 15 ท่าน จึงขอฝากให้พิจารณาเพื่อเป็นการสร้างแรงผลัก แรงดันในการสร้างแรงบันดาลใจ ลองพิจารณาดูว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง