ยินดีต้อนรับสู่ การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์


การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
บทนำ

          การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มีบทบาทสำคัญต่อแวดวงการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะนำเสนอผลงานวิชาการออกสู่สาธารณะชนได้อย่างกว้างขวาง และถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งหากบทความวิจัยของตนได้รับการยอมรับจากกองบรรณาธิการของวารสาร แต่ทว่าก็ยังพบปัญหาในการตีพิมพ์งานวิจัยอยู่เนืองๆ เนื่องจากมาตราฐานของวารสารนั้นค้อนข้างมีขั้นตอน มีความเข้มงวดและกินเวลาตั้งแต่หลักเดือน ไปจนถึงหลักข้ามปีกันทีเดียว ดังนั้นคณาจารย์หลายๆ ท่านก็จะนำผลงานของตนเองไปยังช่องทางที่ใช้เวลาน้อยกว่า มีขั้นตอนที่สั้นกว่า นั้นก็คือ เวทีการประชุมวิชาการนั่นเอง แต่กระนั้นก็เถอะครับ ยังไงเสียการตีพิมพ์ลงในวารสารดีๆ สักเรื่องก็เป็นเกียรติประวัติให้กับตนเองอย่างนึง และหลักสูตร คณะ หรือแม้แต่สถาบันการศึกษาที่เราสังกัดอยู่ก็ยังได้รับค่าคะแนนที่สูงกว่าอีกด้วย แต่ต้องออกตัวก่อนนะครับ ว่าผู้เขียนก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตีพิมพ์ชนิดที่เรียกได้ว่า ถ้าเขียนต้องได้ตี แต่ทว่า ผู้เขียนก็เคยถูกตองปฏิเสธบทความมาแล้ว และก็ได้รับการยอมรับบทความมาพอควร จึงอยากจะแบ่งปันปรสบการณ์ของผู้เขียนให้เพื่อนๆ พี่ น้อง ชาวคณะบริหารธุรกิจด้วยกันได้ฟังนั่นเอง